بسته بندی خرما از جمله موارد مهم در بحث صادرات این محصول است. وجود مراکز و کارگاه های تولید و بسته بندی خرما در مناطق خرماخیز کشور و توسعه صنایع تبدیلی بسیار ضرورت دارد. رسیدگی به این امر نیازمند بررسی مسئولین و حمایت از تولیدکنندگان است.

بسته بندی خرما

همانطور که در بخش قبل اشاره شد، توسعه صنایع تبدیلی خرما در استان های جنوبی بسیار اهمیت دارد. استان های کرمان، بوشهر، خوزستان و سیستان و بلوچستان از جمله قطب های تولید خرما در ایران است. در بسیاری از این مناطق روش های برداشت و بسته بندی خرما به صورت سنتی انجام می شود.

یکی از صنایع تبدیلی خرما، وجود امکانات لازم برای بسته بندی خرما می باشد. به طور کلی بسته‌بندی خرما به دو صورت سنتی و صنعتی انجام می گیرد. در نوع سنتی که از دیرباز مرسوم بوده است، نیروی دست و کارگری برای سورت و بسته بندی خرما به کار می رود. این روش علاوه بر زمانبر بودن نیازمند صرف هزینه های کارگری می باشد. ضمن اینکه نظارت بر کار بسته بندی خرما خصوصا برای بخش صادرات بسیار مهم است.

صنایع تبدیلی خرما

روش دوم، بسته بندی صنعتی خرما است. در این روش از دستگاه های مکانیزه و مخصوص برای سورت و بسته بندی خرما استفاده می کنند.

بسته بندی خرما

مراحل بسته بندی خرما شامل:

مرحله اول:

 • تخلیه خرما بر روی تسمه نقاله دستگاه سورت خرما
 • جدا کردن مواد اضافی شامل خاشاک، سنگ و کخ از خرما
 • جدا شدن خاک خرما، بر اثر ارتعاش دستگاه و قرارگیری روی تسمه نقاله لرزان

مرحله دوم:

 • جمع آوری خرمای تمیز شده در سبدهای مخصوص
 • انتقال خرما به سالن ضدعفونی ( استفاده از محلول متیل برماید برای ضدعفونی محصول)

سورت و بسته بندی خرما خرمای استعمران

مرحله سوم:

 • شستشوی خرما بر روی نوار نقاله دستگاه مخصوص
 • جداکردن مواد زائد از طریق جت های قسمت فوقانی تونل دستگاه، و عبور آب با فشار از روی خرما
 • عبور محصول از تونل هوای گرم برای جلوگیری از تخمیر یا فساد خرما و عدم رشد میکروارگانیسم ها
 • جداکردن خرماهای آسیب دیده توسط کارگران از روی نوار نقاله
 • بسته بندی خرمای سالم و نگهداری در سردخانه با دمای مناسب

صنایع تبدیلی خرما

مرحله چهارم:

 • ورود خرما از سردخانه به خط تولید و بسته بندی
 • درجه بندی خرما براساس کیفیت و سایز
 • بسته بندی خرما بر اساس سفارش و بازار داخل یا صادراتی
 • انتقال مجددا محصول بسته بندی شده به سردخانه

بسته بندی خرما

برچسب‌ها:,

پاسخ دهید